Po koledarju 15. maja goduje Zofka. Po ljudskem verovanju naj bi na ta dan pogosto deževalo, zato so ta dan poimenovali “poscana Zofka” ali “mokra Zofija”. Ta vremenski pojav je povezan s kmečkim koledarjem in je bil pomemben za kmete, saj so verjeli, da dež na Zofijin god napoveduje mokro in rodovitno poletje.

Poscana Zofka

Vremenska ljudska modrost

Običaj poscane Zofke ni povezan z nobenimi specifičnimi obredi ali praznovanji, temveč gre bolj za vremensko ljudsko modrost. Kmetje so opazovali vreme na Zofkin god in ga upoštevali pri načrtovanju kmetijskih opravil. V sodobnem času ta običaj večinoma ohranja svoj pomen kot del ljudske dediščine in se ga spominjajo predvsem starejši prebivalci ter tisti, ki ohranjajo tradicionalna znanja in običaje.

Pregovori – ledeni možje in poscana Zofka

Ledeni možje in poscana Zofka

Oznake: