Avtorica Angelja Kjara Surca bo v pogovoru z Mirelo Smajić predstavila svojo novo knjigo Raziskovalka svetov: z arhetipi na potovanjih.

Kdo je Angelja Kjara Surca?

Angelja Kjara Surca je raziskovalka po duši, ki se poklicno ukvarja z raziskovanjem materialov, v prostem času pa se posveča raziskovanju globin osebnostne rasti. V svoji novi knjigi prepleta bogate potovalne izkušnje z raziskovanjem arhetipov in osebnostno rastjo. Raziskovalka svetov: z arhetipi na potovanjih je potopis, ki odpira vrata razumevanju globljih plasti lastne identitete in spodbuja k raziskovanju arhetipskih vzorcev v naših življenjih.

Kaj so arhetipi in kako so predstavljeni v knjigi?
Avtorica bo pojasnila, kaj arhetipi so in kako jih je predstavila v svoji knjigi. Arhetipi so univerzalni vzorci in simboli, ki se pojavljajo v različnih kulturah in skozi zgodovino, ter imajo velik vpliv na naše vedenje in osebno rast.

Povezava med potovanji, arhetipi in osebno rastjo
Raziskovali boste, kako so potovanja povezana z arhetipi in kako lahko potovanja prispevajo k naši osebni rasti. Avtorica bo predstavila primere, kako se različni arhetipi manifestirajo na potovanjih.

Konkretni primeri arhetipov na potovanjih
Med zanimivimi primeri arhetipov, ki jih bo avtorica predstavila, so magična alkimistka, kreatorka, boječka in saboterka. Spoznali boste, kako se ti arhetipi kažejo v različnih situacijah na potovanjih in kakšne osebne izkušnje lahko prinesejo.

Avtoričina osebna potovanja in manifestacija arhetipov
Avtorica bo delila svoje osebne zgodbe s potovanj, kjer so se arhetipi manifestirali na različnih način in vplivali na njeno osebno rast. S tem bo ponudila vpogled v praktično uporabo arhetipov v vsakdanjem življenju.

Vpliv različnih kultur na razumevanje in uporabo arhetipov
Kako različne kulture vplivajo na razumevanje in uporabo arhetipov? Spoznali boste, kako univerzalni vzorci pridobijo različne oblike in pomene v različnih delih sveta.

Izzivi pri pisanju knjige in struktura knjige
Avtorica bo razkrila izzive, s katerimi se je soočila pri pisanju knjige, in razložila, kako je strukturirala svoje delo. To bo še posebej zanimivo za vse, ki razmišljajo o pisanju lastne knjige ali raziskujejo podobne teme.

Vloga arhetipov v sodobni družbi in njihova praktična uporaba
Na dogodku boste izvedeli, kakšno vlogo imajo arhetipi v sodobni družbi in kako jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Avtorica bo delila nasvete za praktično uporabo arhetipov za osebno rast in samospoznavanje.

Osebne izkušnje avtorice in pričakovanja od bralcev
Dogodek bo zaključila z deljenjem svojih osebnih izkušenj in pričakovanj od bralcev. Avtorica bo odprta za vprašanja in razpravo, kar bo omogočilo poglobljeno razumevanje tematike.

Oznake: