Dijaki brežiške gimnazije so 14. aprila pod vodstvom profesorica filozofije in mentorice Nine
Tomc Iskra na oder Kulturnega doma Brežice postavili gledališko predstavo Zaprta vrata,
narejeno po knjigi Jeana-Paula Sartra. Predstava je požela velik aplavz in ponudila veliko
razmišljanja gledalcem.

Zaprta vrata – po knjigi Jeana-Paula Sartra

Temeljna misel v literaturi francoskega eksistencialističnega književnika in filozofa je
človekova popolna odgovornost za lastna dejanja, ki jo mora posameznik sprejeti kot
posledico svobodne volje oz. odločitve. Idejno sporočilo drame govori o neizbrisni krivdi
posameznika, o tem, da ljudje drug drugemu ustvarjajo pekel, v katerem tudi sami živijo.
Dijaki so s svojo interpretacijo mojstrsko prikazali notranje boje in moralno razčiščevanje
likov, kar nas je nedvomno prevzelo in nas pustilo razmišljati še dolgo po koncu predstave.
Zgodba o njihovem soočanju z lastnimi odločitvami in odgovornostjo za svoja dejanja bo
zagotovo ganila vsakega gledalca. Ekipi brežiških gimnazijcev je to odlično uspelo.
Mladi ustvarjalci imajo željo, da bi s predstavo gostovali vsaj še v Krškem in v Sevnici ter tudi
nastopali na gledaliških festivalih za mlade.

Na skupinski fotografiji so od leve proti desni dijaki in dijakinje Julija Venišnik, Katja Plevnik,
igralka in režiserka predstave Lea Pungerčič, Blaž Plevnik, Kaja Povšič, Janž Rener in
mentorica brežiških gimnazijskih gledališčnikov Nina Tomc Iskra.

Oznake: