MojeUre so enostavna in pregledna evidenca delovnega časa, najbolj primerna za vaše podjetje.

Kaj omogočajo MojeUre?

Aplikacija MojeUre uporabniku in nadrejenim v podjetju omogoča enostaven pregled delovnih ur zaposlenega. V tem primeru se lahko v aplikaciji zavaja različne tipe delovnih ur, nad katerimi je kasneje možen pregled in nadzor. Aplikacija je usklajena z zakonom ZEPDSV-A.

Mobilna aplikacija za iOS in Android

Mobilna aplikacija je prvenstveno namenjena registraciji delovnega časa ob prihodu ali izhodu iz delovnega mesta. Z uporabo mobilne aplikacije pa lahko uporabnik tudi spremlja število delovnih ur, predviden razpored, seštevke delovnih ur po mesecih. Prav tako pa lahko tudi določene tipe ur vnaša v samo aplikacijo, odvisno seveda od njegovih pravic. Skozi mobilno aplikacijo potekajo tudi obveščanja in komunikacija med uporabniki.

Kaj vse dobi zaposleni?

Zaposleni za dostop do aplikacije pridobi uporabniške podatke, s katerimi se lahko v nadaljevanju prijavi v aplikacijo. Če nadrejeni (administrator ali moderator) odobrijo pregled delovnih ur, lahko v nadaljevanju zaposleni ta del tudi spremljajo. Glede na odobritve aplikacija ponuja dodatno možnost vnosa določenega tipa delovnih ur.

V treh jezikih

Trenutno je aplikacija MojeUre prevedena v treh različnih jezikih in je namenjena uporabi v več različnih državah. Spletna aplikacija, mobilna aplikacija in tudi registrator so tako pripravljeni za večjezično podporo. Na podlagi izbrane države pri uporabnikih, se potem tudi za njegov primer upoštevajo njihovi državni prazniki, ki so tudi pomembni za obračun plač.

Uvoz ur v računovodske programe

Evidenca delovnega časa omogoča neposreden uvoz ur za izdelavo plač v računovodske programe. Podatki, ki so zavedeni v aplikaciji MojeUre, se lahko prenesejo naprej glede na funkcionalnosti, ki jih podpira vaš računovodski program. V večji meri programi omogočajo prenos rednega dela, prenos različnih tipov odsotnosti (bolniška, dopust), prenos seštevkov prihodov in prenos seštevkov malic na mesečni ravni.