Generativna umetna inteligenca (generativna UI) ljudem omogoča, da hitro ustvarijo vsebine na nove in vznemirljive načine. Z generativno UI lahko tako ljudje enostavno ustvarijo nove vsebine, kot so slike, ki jih delijo s prijatelji, ali podjetja ustvarijo besedilne odgovore na vprašanja svojih strank.

Kaj je generativna umetna inteligenca?

Generativna UI ni baza podatkov ali statična zbirka informacij, ampak računalniški modeli. Ti modeli so oblika umetne inteligence, ki se trenirajo na milijardah kosov informacij iz različnih vrst podatkov, kot so besedila, slike in zvok. S preučevanjem teh informacij se lahko nauči stvari, kot so razmerja in povezave med različnimi vrstami vsebine. Tako so modeli sposobni ustvariti nove vsebine, ko jim oseba da navodila ali vprašanje. Generativno UI se lahko uporablja za ustvarjanje različnih vsebin, kot so besedila, slike in zvok.

Modeli, ki generirajo besedilo

Modeli, ki generirajo besedilo: Veliki jezikovni modeli (tudi LLM-ji) so modeli, ki so trenirani na ogromnih količinah besedil, da jim pomagajo napovedati tipične zaporedja, kot so tista v našem vsakdanjem jeziku. LLM-ji se učijo iz podatkov s kombinacijo strojnega učenja in usmerjanja s strani ljudi, ki pomagajo trenirati modele. Lahko se jih trenira za opravljanje različnih jezikovnih nalog, kot so dokončanje stavka, prevajanje besedila v drug jezik ali odgovarjanje na vprašanja na pogovoren način.

Modeli, ki generirajo slike

Modeli, ki generirajo slike: Ti modeli se trenirajo s pregledovanjem milijard slik in njihovih besedilnih opisov, ki so opisna besedila, povezana s slikami. Model se nauči povezave med temi besedilnimi opisi in slikami. Ko se nauči povezave, lahko ustvari nove slike, na primer ko oseba vnese besedilni opis slike, ki jo želi ustvariti.

Generativni modeli UI pomagajo strojem bolje razumeti svet in ljudem omogočajo, da to razumevanje prevedejo v kreativno izražanje.