Pisanje znaka za odstotek je tema, ki povzroča precej zmede, čeprav se njegova raba v določenih strokah že dolgo uveljavlja. Znak za odstotek (%), ko sledi številki, pišemo s presledkom. Tako se je vsaj uveljavilo v strokah, ki ta simbol pogosteje uporabljajo, čeprav pravopisna pravila tega ne določajo.

Primeri uporabe

V strokovnih besedilih lahko pogosto zasledimo primer, kot je: “Enokomponentni PU-laki vsebujejo le od 20 do 30 % suhe snovi. “Tukaj je odstotek jasno ločen s presledkom, kar omogoča lažje branje in razumevanje podatkov,” pravijo na Jezikovni svetovalnici.

Podpora v pravopisnem slovarju

V pravopisnem slovarju Slovenskega pravopisa (SP 2001) najdemo več zgledov, ki potrjujejo to prevladujočo rabo. Na primer: “odstotek -tka m […] povečati proizvodnjo za pet odstotkov <5 %>.”

Zapis pridevnikov

Več težav se pojavi pri zapisu pridevnikov, kjer je druga sestavina pridevnik “odstotni”. Če jih želimo pisati s simboli, se pojavljata dva načina pisanja:

  • Stično s številko: 0,025% raztopina kalijevega permanganata
  • Z vezajem med številko in znakom %: 0,025-% raztopina kalijevega permanganata

Pravopisna Potrditev

Slovar Slovenskega pravopisa 2001 potrjuje drugi način zapisa, kar najdemo v naslednjem zgledu: “šestodstoten -tna -o […] Povečanje proizvodnje je šestodstotno <6-%>.” Medtem ko pravopisna pravila niso strogo določena glede uporabe znaka za odstotek, se v praksi kažejo določene prednosti pisanja s presledkom. Pri zapisovanju pridevnikov pa pravopisni slovar priporoča rabo z vezajem. S temi smernicami si lahko olajšamo pisanje in izboljšamo berljivost strokovnih besedil.

Oznake: