Vsak dan
se večnost
začne znova.

J.M. Vianney

Oznake: