Pelješki most je eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v Hrvaški. Most povezuje polotok Pelješac s kopnim delom Hrvaške, kar omogoča neposredno cestno povezavo brez prečkanja ozemlja Bosne in Hercegovine. Gradnja Pelješkega mostu je bila dolgo pričakovana zaradi številnih prometnih, gospodarskih in političnih razlogov.

Pelješki most
Pelješki most

Gradnja se je začela v letu 2018

Projekt so uradno začeli leta 2007, vendar so se dela dejansko začela šele leta 2018, zaradi različnih administrativnih in finančnih zapletov. Gradnjo je vodilo kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki je projekt dobilo po zmagi na mednarodnem razpisu. Gradnja mostu je trajala približno tri leta, saj so gradbena dela potekala od julija 2018 do zaključka junija 2021. Most je bil uradno predan namenu 26. julija 2022.

Gradnja ni minila brez težav

Gradnja Pelješkega mostu ni minila brez težav. Med gradnjo so se soočali z različnimi izzivi, vključno z zahtevnimi geološkimi pogoji in vremenskimi vplivi. Ena večjih težav je bila tudi globina morja in močni morski tokovi, kar je oteževalo postavitev temeljev. Prav tako je bilo potrebno poskrbeti za zaščito morskega okolja, saj območje gradnje vključuje pomembne ekosisteme.

Prej je skoraj ves promet potekal čez BiH

Poleg tehničnih izzivov so bile prisotne tudi politične težave. Bosna in Hercegovina je izrazila zaskrbljenost glede vpliva mostu na njen dostop do mednarodnih voda, saj ozemlje Bosne in Hercegovine ločuje južni del Hrvaške od preostalega dela države. Po številnih pogovorih in pogajanjih sta Hrvaška in Bosna in Hercegovina dosegli sporazum, ki je omogočil nadaljevanje projekta.

Dolžina Pelješkega mostu

Pelješki most je dolg približno 2,4 kilometra in ima šest razponov, največji med njimi pa meri 285 metrov. Most ima štiri prometne pasove, kar omogoča nemoten promet in izboljšano povezanost južne Dalmacije z ostalim delom Hrvaške. Projekt je bil financiran deloma z evropskimi sredstvi, saj je Evropska unija prepoznala strateški pomen te infrastrukture za povezljivost znotraj unije.

Pozitivni učinki

Po otvoritvi Pelješkega mostu so se pokazali številni pozitivni učinki, vključno z izboljšano prometno pretočnostjo, zmanjšanjem potovalnega časa in povečanjem turističnega obiska v regiji. Most je postal simbol inženirskih dosežkov in mednarodnega sodelovanja, ki prinaša dolgoročne koristi za lokalno prebivalstvo in celotno Hrvaško.