Predlogi “s” in “z” igrajo pomembno vlogo v slovenski slovnici, saj določajo odnose med besedami v stavku, zlasti ko govorimo o mestu, smeri ali sredstvu dejanja. Pravilna raba teh predlogov je ključna za jasno in pravilno izražanje, saj lahko napačna uporaba povzroči zmedo ali nesporazume. V nadaljevanju bomo razložili pravila in primerjali rabi predlogov “s” in “z” v različnih kontekstih.

Predlogi "s" in "z" igrajo pomembno vlogo v slovenski slovnici, saj določajo odnose med besedami v stavku, zlasti ko govorimo o mestu, smeri ali sredstvu dejanja.

Poglejmo pravila in primerjajmo rabo predlogov “s” in “z” v različnih kontekstih.

1. Predlog “s” ali “z”?

Predlog “s” uporabljamo v situacijah, ko želimo izraziti:

 • Izhodišče gibanja, na primer: “Šel je s postaje domov.”
 • Sredstvo, s katerim nekaj počnemo, na primer: “Pisal je s svinčnikom.”
 • Družbo, na primer: “Na sprehod je šel s psom.”
 • Čas, ko želimo poudariti začetek nekega obdobja, na primer: “s ponedeljkom”.

Predlog “z” uporabljamo, ko želimo izraziti:

 • Izhodišče mirovanja, na primer: “Z balkona je opazoval ulico.”
 • Razlog ali vzrok, na primer: “Zaradi zamude z vlakom je zamudil sestanek.”
 • Material, iz katerega je nekaj narejeno, na primer: “Miza je narejena z lesa.”

2. Zamenljivost “s” in “z”

V nekaterih primerih sta predloga “s” in “z” zamenljiva, kar je odvisno predvsem od fonetičnih lastnosti besed, ki sledijo. Primer: Pred soglasniki, ki so po zvenu mehki (j, l, m, n, r, v), ali pred samoglasnikom običajno uporabljamo “s” (“s prijateljem”), medtem ko pred trdimi soglasniki uporabljamo “z” (“z bratom”). Ta pravila niso vedno strogo upoštevana in v nekaterih primerih lahko najdemo regionalne razlike v rabi.

3. Izjeme in posebnosti

Obstajajo tudi primeri, ko raba predlogov “s” in “z” ni odvisna od zgornjih pravil, ampak bolj od ustaljenih frazeoloških izrazov ali zgodovinskih razlogov. Na primer, “s kolesom” proti “z letalom”, kjer izbira predloga ni neposredno povezana s pravili o trdoti ali mehkobi naslednjega soglasnika.

4. Praktični nasveti

Da bi se izognili napakam pri rabi predlogov “s” in “z”, je priporočljivo:

 • Pozorno poslušati in brati pravilno rabo v vsakdanji komunikaciji.
 • Upoštevati pravilo o mehkosti in trdoti soglasnikov.
 • Se zavedati izjem in regionalnih razlik.
 • Prakticirati pisanje in govorjenje s ciljem izboljšanja jezikovnih spretnosti.

Zavedanje teh pravil in praksa bosta pripomogla k boljšemu razumevanju in pravilni rabi predlogov “s” in “z” v slovenskem jeziku, kar bo vaše izražanje naredilo bolj naravno in pravilno.